10 มีนาคม 2554

ข่าวร้าย ครู คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ชวดเงินเดือนใหม่ 8%

ตามที่ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว และจะมีการเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้มีผลบังคับใช้นั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า ข้าราชการครูฯ ส่วนใหญ่ จะได้ปรับเพดานเงินใหม่ 8% แต่จะมีผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเงินเดือน ขั้นต่ำตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ประมาณ 20,000 คน ไม่ได้รับการปรับเพดานดังกล่าว โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วยอันดับเงินเดือน คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 แต่ยังคงได้รับการปรับในส่วนของค่าครองชีพ 5%

ด้าน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ.กล่าวว่า ยอมรับว่าจะมีข้าราชการครูฯ บางกลุ่มไม่ได้ปรับเงินเดือนดังกล่าวจริง เนื่องจากกฎหมายไปกำหนดอัตราขั้นสูงขั้นต่ำเอาไว้ ดังนั้น ตนจึงได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปหารือกับคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าจะทำอย่างไร โดยน่าจะมีทางออก 2 แนวทางได้แก่ 1. ให้มีการปรับพอกหรือทยอยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงอันดับเงินเดือนขั้นต่ำ และ 2. อาจจะต้องปรับตัวเลขที่เป็นโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้ได้มีโอกาสได้รับเงินเดือนเท่ากับข้าราชการในส่วนงานอื่นที่ไม่ได้ ปรับมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งตนทราบว่า ก.พ. เคยใช้วิธีการปรับพอกเงินเดือนแก่ข้าราชการพลเรือนที่เงินเดือนไม่ถึงขั้น ต่ำเช่นเดียวกัน

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อครูฯ ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้ว การปฏิบัติงานของครูต้องมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยที่มา - เดลินิวส์ออนไลน์
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=42&contentID=125768

-------------------------------------------------------------------

ข่าวร้าย! ครู คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ชวดเงินเดือนใหม่ 8%

"ชิน วรณ์" เร่งหาทางช่วยอาจใช้เกณฑ์เดียวกับ ก.พ.คือการปรับพอกเงินเดือนไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นต่ำตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ฉบับใหม่

วันที่ 8 มี.ค.54 รายงานข่าวแจ้งความคืบหน้าหลังจากร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับ ที่...) พ.ศ.(...) ที่ วุฒิสภาได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ 3 วาระรวดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.54 และขั้นตอนจากนี้ไปวุฒิสภาต้องส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ไปให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่จะได้ปรับเพดานเงินใหม่ 8% แต่ จะมีข้าราชการครูฯ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า เงินเดือนขั้นต่ำตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ประมาณ 20,000 คน จะ ไม่ได้รับการปรับเพดานดังกล่าว แต่ยังได้รับการปรับในส่วนของค่าครองชีพ 5% โดยข้าราชการครูฯ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย อันดับเงินเดือน คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวยอมรับว่าจะมีข้าราชการครูฯ บางกลุ่มไม่ได้ปรับเงินเดือนดังกล่าวจริง เนื่องจากกฎหมายไปกำหนดอัตราขั้นสูงขั้นต่ำเอาไว้ จึงมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปหารือว่าจะทำอย่างไร ซึ่งน่าจะมีทางออก ได้แก่ 1.ให้ มีการปรับพอก หรือค่อยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ กลุ่มนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงอันดับเงินเดือนขั้นต่ำ 2.อาจจะต้องปรับตัวเลขที่เป็นโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้ได้มีโอกาสได้รับเงินเดือน เท่ากับข้าราชการในส่วนงานอื่นที่ไม่ได้ปรับมาแล้ว 2 ครั้ง โดย ในรายละเอียด สำนักงานก.ค.ศ.จะต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าต้องถือปฏิบัติการปรับเงินเดือนไปแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ทราบว่าทาง ก.พ.เองก็ใช้วิธีการปรับพอกเงินเดือนแก่ข้าราชการพลเรือน ที่เงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำเช่นเดียวกันที่มา - สยามรัฐออนไลน์
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/38809

----------------------------------------------------------------------

“ชินวรณ์” เผยครูผู้ช่วย คศ.1-3 กว่า 2 หมื่นคน ชวดปรับเพดานเงินเดือน 8%


“ชินวรณ์” รับครูผู้ช่วย เงินเดือน คศ.1-3 กว่า 2 หมื่นคน อดได้ปรับเพดานเงินเดือนใหม่ 8% แต่ได้ปรับค่าครองชีพ 5% เหตุมีเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ พร้อมมอบ ก.ค.ศ .หาทางออก เล็งปรับพอกเงินเดือนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงอันดับเงินเดือนขั้นต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังหลังจากร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ ที่) พ.ศ. ... ที่วุฒิสภาได้เห็นชอบ 3 วาระรวดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา และจากนี้วุฒิสภาต้องส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ไปให้ยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้าราชการครูฯ ส่วนใหญ่จะได้ปรับเพดานเงินใหม่ 8% แต่จะมีข้าราชการครูฯ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเงินเดือนขั้นต่ำตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำแนบ ท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ประมาณ 20,000 คน จะไม่ได้รับการปรับเพดานดังกล่าว แต่ยังได้รับการปรับในส่วนของค่าครองชีพ 5% โดยข้าราชการครูฯ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย อันดับเงินเดือน คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ยอม รับว่าจะมีข้าราชการครูฯ บางกลุ่มจะไม่ได้ปรับเงินเดือนดังกล่าวจริง เนื่องจากกฎหมายไปกำหนดอัตราขั้นสูงขั้นต่ำเอาไว้ ดังนั้น ตนจึงได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปหารือว่าจะทำอย่างไร ซึ่งน่าจะมีทางออก 2 แนว คือ 1. ให้มีการปรับพอกหรือค่อยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ กลุ่มนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงอันดับเงินเดือนขั้นต่ำ 2.อาจต้องปรับตัวเลขที่เป็นโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้ได้มีโอกาสได้ปรับ เงินเดือนเท่ากับข้าราชการในส่วนอื่นที่ไม่ได้ปรับมาแล้ว 2 ครั้ง

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ค.ศ.จะต้องไปหารือกับ คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าต้องปรับเงินเดือนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ตนทราบว่าทาง ก.พ.เองก็ใช้วิธีการปรับพอกเงินเดือนแก่ข้าราชการพลเรือนที่เงินเดือนไม่ถึง ขั้นต่ำเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับข้าราชการครูฯ ที่จะไม่ปรับเพดานเงินเดือน 8% นั้นผู้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 8,130-11,650 บาท, ผู้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ที่มีเงินเดือน 12,530 - 15,040 บาท, ผู้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ที่มีเงินเดือน 12,530-18,480 บาท ส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยนั้นก็จะไม่ได้ปรับเช่นเดียวกันเนื่องจากบัญชีเงินเดือน ขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ไม่ได้มีการปรับฐานใหม่ เพราะขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วยจะเป็นขั้นเงินเดือนชั่วคราวของครูที่บรรจุ ใหม่ ซึ่งเมื่อทำงานครบ 2 ปีก็จะได้เลื่อนหรือปรับไปสู่อันดับเงินเดือน คศ.1แทนหากผ่านการประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผ่านการประเมินอยู่แล้วที่มา - ผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000030143

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมครูผู้ช่วย 5 ปี ขั้นตำ่ 8700 บาท จึงไม่ได้ปรับพอกเงินเดือนเหมือน 7960 บาท มาบรรจุงานพร้อมกัน แต่ พอถึงเมษายน เงินเดือนเท่ากันไม่ยุติธรรมเลยเรียน 4 ปี กับเรียน 5 ปี พอปรับเงินเดือนกลับมีค่าเท่ากันเลยหรือ คือได้รับ 8700บาท เท่ากัน

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ