06 กันยายน 2557

อบรมทางไกล "ไกลกังวล"

วันนี้ได้มาอบรมการจัดเตรียม และการใช้งานการอบรมทางไกล ผ่านระบบทางไกล "ไกลกังวล" โดยได้อบรมร่วมกันกับคณะครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ณ ห้องวิชาการ

ในช่วงเช้าได้รับฟังการถ่ายทอดทางไกล ส่วนในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมตามใบงาน
ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ