18 มิถุนายน 2555

ขนาดของรูปขนาดต่างๆ


พอดีมีความต้องการใช้รูป เลยถามผู้รู้...

สำหรับทำรูปติดบัตร
รูปขนาด 1 นิ้ว เท่ากับ 2.50 x 3.25 Cm
รูปขนาด 1.5 นิ้ว เท่ากับ 3.00 x 4.00 Cm
รูปขนาด 2 นิ้ว เท่ากับ 4.00 x 5.23 Cm
รูปขนาด 2.50 นิ้ว เท่ากับ 4.75 x 6.25 Cm
รูปขนาด 3 นิ้ว เท่ากับ 6.15 x 7.80 Cm


อัตราส่วนภาพแบบต่างๆ 
อัตราส่วน 3:2 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 4"x6", 8"x12", 24"x36"
อัตราส่วน 5:4 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 8"x10", 16"x20"
อัตราส่วน 5:6 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 20"x24"
อัตราส่วน 5:7 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 5"x7"ความละเอียด/เมกกะพิกเซล
ขนาดรูป/นิ้ว
VGA (640x480)
3.5x5 inch
1 เมกะพิกเซล
4x6 inch
2 เมกะพิกเซล
5x7 inch
3 เมกะพิกเซล
8x10 inch
4 เมกะพิกเซล
11x14 inch
5 เมกะพิกเซล
14x17 inch 


Regular size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
2P
4P
3×5
4×6
5×7
6×8
6×9 – (A5 5.847×8.267 inches)
8×10
8×12
10×12 – (A4 8.268×11.693 inches)
10×15
12×16
12×18 – (A3 11.693×16.535 inches)

Panorama size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
6×15
6×18
10×25
10×30
12×30
12×36
20×50
20×60
24×60
24×72
20×100
24×100

Poster size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
13×20
15×20
16×20
20×24
20×26
20×30
24×30
24×36


ขอบพระคุณผู้รู้ที่กรุณาส่งข้อมูลนะครับ


   .......................................................................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ