30 มิถุนายน 2555

วิทยากรการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ มอบหมายให้ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง ให้บริการทางวิชาการพร้อมกับ ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา ตามหนังสือที่ ศธ.0530.2 / 100 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเป็นวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ห้องประชุมกาซะลอง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -  1 กรกฎาคม 2555


ป้ายโครงการฝึกอบรม
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม


ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ

น้องๆ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เคร่งเครียดกันเสียจริงๆ

ท่าน อ.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา บรรยายเรื่อง 13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


เริ่มต้นด้วยนักวิชาการ...

พี่เจี๊ยบ กับน้องแจ้ กำลังตรวจข้อสอบก่อนเรียน

ตั้งอกตั้งใจฟังกัน

อย่าลืมบันทึกกันนะครับ

ช่วงพัก...

ต่อไป เริ่มในช่วงที่ไม่ค่อยเป็นวิชาการสักเท่าไร

พูดบนเวทีไม่จุใจ ลงมาใกล้ๆน้องๆนักศึกษา

บรรยายเรื่องสื่อการสอน

ดูหน่อยสิ มีใครแอบหลับบ้าง

เข้าถึงผู้เข้ารับอบรม

ช่วยๆกันทำมาหากินหน่อยนะครับ

ช่วงพักเที่ยง

กลับมาในช่วงบ่าย

เน้นฮา... สาระ เอาไว้ก่อน

น้องๆตั้งใจกันมากเลยทีเดียว

กิจกรรม "ของๆฉัน"

อย่าฮากันเองนะน้อง

น้องเค้าล้วงกล่องนะครับ... มุมกล้องและสายตาน้อง ชวนเข้าใจผิด

เค้าบอกว่า เค้าชื่อนับดาว... ดูสายตาสินั่น

การรับรส

สองหนุ่มนี้ ต่างคนบอกว่า "ของๆผม แข็งครับ" ฮาาา (คั่นเวลา)

การดมกลิ่น

นี่เธอ ในขวดที่ 1 อะไรอะ

หาคำตอบกันใหญ่

ปรึกษาหารือ

คิดว่าอะไรเอ่ย


กิจกรรม ทำมือให้เป็นรู (การมองเห็น)

ตัวอย่าง การใช้สื่อชนิดต่างๆ กระตุ้นกระบวนการคิด
อย่าลืมติดตามวันที่สอง ของการอบรม ในวันพรุ่งนี้นะครับ

21 มิถุนายน 2555

ผลงานดีเด่นที่สามารถนำไปขอวิทยฐานะ


   หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า หากครูสามารถทำให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านใดด้านหนึ่ง ก็สามารถขอวิทยฐานะได้เลย โดยไม่ต้องทำผลงาน
   ตอนแรก ผมก็ว่างงๆ ผลงานของครู ก็คือผลสัมฤทธิ์ของเด็กมิใช่หรือ หนักกว่านั้น แอบไปได้ยินบางคนนั่งคุยกันในร้าน se-ed ว่า ติวเด็กที่เก่งๆเยอะๆ ส่งเข้าประกวด ผมก็แอบคิดในใจ แล้วเด็กคนอื่นละ คุณจะทิ้งเค้าไว้เพราะเค้าไม่สร้างประโยชน์ได้อย่างนั้นหรือ (เชื่อว่า ครูแบบที่คุยกันคงจะมีน้อยมาก ถ้าเทียบกับพี่น้องครูมืออาชีพที่มีมากมายในเมืองไทยขณะนี้)

   บ่นตามประสาครูอีกแล้วนะ ครูแชมป์!!!

   ผมลองไปหาดูครับ ว่ามีรายการใดบ้างนะครับ มีอะไร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ http://www.facebook.com/atphitsanulok นะครับ

   นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า 

   จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 48 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
 2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 
 3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
 5. โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"
 6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
 7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" 
 11. ครูภาษาไทยดีเด่น 
 12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
 13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน 
 14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
 15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) 
 16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 17. ครูภูมิปัญญาไทย 
 18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
 19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 
 20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น 
 21. ครูผู้สอนดีเด่น 
 22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
 23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
 24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 
 25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 
 29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
 31. รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"
 32. รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
 33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
 34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
 35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ 
 36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
 37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
 38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
 39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
 40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
 41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
 42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
 43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
 44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
 45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
 47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
 48. รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
 49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
 50. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
 51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
 52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
 53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
 55. รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)


  ...............................
  วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก

20 มิถุนายน 2555

ข้อคิดเมื่อพบปัญหาในชีวิต


ทุกคน ล้วนมีปัญหาทั้งนั้น
ทั้งปัญหาที่เราก่อ และเราไม่ได้ก่อ ... ชีวิตมันก็ต้องเจอแบบนี้ ต้องเจอคนอีกหลายประเภท จะมีประโยชน์อะไรถ้ามัวแต่มานั่งท้อ ฟูมฟาย
...ต้องกราบขอบพระคุณ ดร.จิระภา ขำพิสุทธิ์ ผู้ปกครองของน้องที่มาเรียนด้วย ท่านเคยให้สัมภาษณ์กับเพื่อนของผมว่า "เมื่อเจอปัญหา อย่าหนีปัญหา จงค่อยๆแก้ทีละปัญหา ไม่จำเป็นต้องแก้ทีเดียว เดี๋ยวปัญหาก็หมดไป"

....ต้องถือว่าผมโชคดี แม้ว่าบางครั้งจะได้พาลพบคนที่ไม่ก่อให้เกิดแก่นสารใดๆ แต่อีกหลายครั้งมากมาย ผมก็ได้พบมวลมิตร และผู้เป็นกัลยานมิตรที่ดี ขอช่วยเหลือในทุกๆสถานการณ์

... หากต้องการความจริงใจจากใคร จงเอาความจริงใจเข้าแลก
... หากต้องการความเคารพนับถือจากใคร จงใช้ความอ่อนโยน และมีพรหมวิหารที่บริสุทธิ์ใจ
... อย่าเติบโต เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าในอนาคต เพราะการกระทำของวันนี้ และทุกๆวัน / ครูแชมป์ พิริยะ

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก

18 มิถุนายน 2555

ขนาดของรูปขนาดต่างๆ


พอดีมีความต้องการใช้รูป เลยถามผู้รู้...

สำหรับทำรูปติดบัตร
รูปขนาด 1 นิ้ว เท่ากับ 2.50 x 3.25 Cm
รูปขนาด 1.5 นิ้ว เท่ากับ 3.00 x 4.00 Cm
รูปขนาด 2 นิ้ว เท่ากับ 4.00 x 5.23 Cm
รูปขนาด 2.50 นิ้ว เท่ากับ 4.75 x 6.25 Cm
รูปขนาด 3 นิ้ว เท่ากับ 6.15 x 7.80 Cm


อัตราส่วนภาพแบบต่างๆ 
อัตราส่วน 3:2 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 4"x6", 8"x12", 24"x36"
อัตราส่วน 5:4 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 8"x10", 16"x20"
อัตราส่วน 5:6 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 20"x24"
อัตราส่วน 5:7 สำหรับนำไปอัดภาพขนาด 5"x7"ความละเอียด/เมกกะพิกเซล
ขนาดรูป/นิ้ว
VGA (640x480)
3.5x5 inch
1 เมกะพิกเซล
4x6 inch
2 เมกะพิกเซล
5x7 inch
3 เมกะพิกเซล
8x10 inch
4 เมกะพิกเซล
11x14 inch
5 เมกะพิกเซล
14x17 inch 


Regular size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
2P
4P
3×5
4×6
5×7
6×8
6×9 – (A5 5.847×8.267 inches)
8×10
8×12
10×12 – (A4 8.268×11.693 inches)
10×15
12×16
12×18 – (A3 11.693×16.535 inches)

Panorama size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
6×15
6×18
10×25
10×30
12×30
12×36
20×50
20×60
24×60
24×72
20×100
24×100

Poster size (หน่วยเป็น “นิ้ว”)
13×20
15×20
16×20
20×24
20×26
20×30
24×30
24×36


ขอบพระคุณผู้รู้ที่กรุณาส่งข้อมูลนะครับ


   .......................................................................................
16 มิถุนายน 2555

อาหารที่ทำให้เหงือกและฟันแข็งแรง

   หลังจากที่มีอาการเสียวฟันครั้งแรกในชีวิต เลยต้องเริ่มหันมาสนใจสุขภาพในช่องปากมากขึ้น จึงทำให้รู้ว่า นอกการจากตรวจฟันและเหงือกด้วยตนเองหลังจากการแปรงฟันแล้ว ยังต้องมีการใช้ไหมหรือด้ายขัดฟันก่อนการแปรงฟันในตอนเย็นเพื่อทำความสะอาดในส่วนที่เข้าไม่ถึง

   อาหารที่ก็มีส่วน ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเลือกเน้นที่มีแคลเซียมและฟลูออไรด์ ซึ่งพบมากในเนื้อสัตว์ ไข่ นม ปลาที่กินได้ทั้งกระดูก ผักสีเขียวและผลไม้ต่างๆ

   ที่สำคัญ อย่าลืมไปตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน่้อยปีละครั้งนะครับ ครูแชมป์ขอบอก

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก

14 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่

   กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ เพื่อสร้างความร่วมเย็น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ซึ่งทางโรงเรียนเน้นกล้วย และมะละกอ (เนื่องจากเป็นจุดเน้นของโรงเรียนที่เน้นการปลูกกล้วยและใช้กล้วยสร้างวิชาชีพ)

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก
ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ