23 สิงหาคม 2557

วิทยากรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ป.1

วันนี้ ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งให้ทางครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการสอนวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นการอบรมตามตัวชี้วัดที่มีการทดลอง

ในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งได้รับความสนุก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู 140 ท่าน

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ   .......................................................................................
22 สิงหาคม 2557

วิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง

วันนี้ ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งให้ทางครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการสอนวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นการอบรมตามตัวชี้วัดที่มีการทดลอง

ในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิก ในช่วงเช้า และได้ไปจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมวันพรุ่งนี้ ณ โรงเรียนจ่าการบุญในช่วงบ่าย   .......................................................................................16 สิงหาคม 2557

อบรม inspring science ปี 3

วันนี้ ได้ไปร่วมกิจกรรมอบรม ตามโครงการ Inspring Science ปี 3

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ คณะครูที่เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ   .......................................................................................11 สิงหาคม 2557

คุณพัศพงษ์ วิจิตรพงษ์ และคณะ มาเยี่ยมโรงเรียน

วันนี้ คุณพัศพงษ์  วิจิตรพงษ์ และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อจอมอนิเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมถึงเครื่องเล่น DVD ของน้องๆอนุบาลอีกด้วย

ทางโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ขอขอบพระคุณครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ