22 ธันวาคม 2554

กิจกรรมค่ายธรรมร้อยดวงใจ

     วันนี้ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมาเข้าค่ายฝึกการปฏิบัติ

     ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประโชติวราคม เจ้าอาวาสวัดคุยพยอม (ยางแขวนอู่) ที่วางกำหนดการปฏิบัติต่างๆ และการใช้งานสถานที่ ซึ่งทางวัดกำลังอยู่ระหว่างสร้างศาลา จึงได้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง

     ในช่วงกลางวัน โชคดีที่เทวดาเห็นใจ บันดาลเมฆมาปกบังแสงอาทิตย์บ้าง หากร้อนมากก็เข้าไปทำกิจกรรมที่ศาลาธรรมสังเวส หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า ศาลาสวดศพ

    แต่ในช่วงกลางคืน เรามีเพื่อนมาจากเกาหลีมากมาย คือ ยุงชุมจัง เพราะเมื่ออยู่กลางแจ้ง ย่อมเป็นเป้าหมายของบรรดายุงๆทั้งหลาย

    ติดตามวันที่สองนะครับ
...............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ