05 ธันวาคม 2554

มีทุกอย่างเพราะในหลวง เหตุผลที่อธิบายได้ไม่จบสิ้น

     ผมมีชีวิตเพราะพ่อแม่
     ผมได้เรียนรู้หลักธรรมจาก พ่อแม่ครูอาจารย์ พระอุปัชชาย์ พระอาจารย์ต่างๆ
     ผมได้เรียนหนังสือ เพราะมีคนเขียนตำรับตำรา
     ผมมีเงินเลี้ยงชีพ เพราะเป็นข้าราชการครู
     ผมมีถนน ให้ขี่มอเตอร์ไซต์ ไปเรียนได้ เพราะมีถนน
     ผมมีข้าวกิน เพราะชาวนา
     ผมปัญญา เพราะทำตามแนวพระราชดำริ
     ผมมีความรักชาติ เพราะเป็นทหารของพระราชา แม้จะเป็นกองหนุน ก็ตาม
     ผมเป็นคนดี ไม่ทุจริต เพราะเกรงกลัวต่อบาป ที่บังอาจทำต่อหน้าพระพักตร์ (พระบรมฉายาลักษณ์บนเงินตรา)
     ผมอดทนทำงานที่ยากลำบาก เพราะพระองค์ ทรงงานที่หนักและลำบากยิ่งกว่าเป็นแบบอย่าง
    และอีกหลายๆอย่าง ที่ผมมี

     ผมนายพิริยะ  ตระกูลสว่าง มีทุกอย่าง... เพราะพระเจ้าแผ่นดิน

     ผมรักในหลวงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ