23 ตุลาคม 2552

วันปิยมหาราช

วันนี้เป็รนวันปิยมหาราช
แต่แตกต่างจากวันปิยมหาราชปีก่อนๆตรงที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวร

เชื่อไหม

วันนี้เสียงสรรเสริญ
เสียงร้องด้วยความดีใจ
เสียงแห่งความปราบปลื้มยินดีก้องไปทั่วประเทศ


เรามีความยินดี 2 อย่าง

ทั้งเสด็จพ่อ ร.5 ทรงเลิกทาส (ในอดีต)
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาย

แต่ปัจจุบัน คน(เลว)บางคน กลับพยายามนำชาติไปเป็นทาสชาติอื่น
ขายชาติ ขายแผ่นดิน

ทำบาปต่อชาติโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรม ไม่เกรงกลัววิญญาณบรรพชน

เดี๋ยวคงได้รู้กันว่า กรรมติดจรวดเร็วแค่ไหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ