06 กันยายน 2552

ขึ้นเงินเดือนครู8% ลุ้นพรบ.ผ่าน

ขึ้นเงินเดือนครู8% ลุ้นพรบ.ผ่าน

ประชุม ก.ค.ศ.ไฟเขียวไปยกร่างบัญชีเงินเดือนและเงินวิทยฐานะครูใหม่ เงินเดือนเพิ่ม8% แต่แก้ไขพ.ร.บ.เงินเดือนครูก่อน

วันนี้(27พ.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่าหลังจากที่สั่งให้ ก.ค.ศ.เร่งยกร่างพ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่บัญญัติให้มีบัญชีเงินเดือนที่กำหนดเฉพาะเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง (แบบช่วง) ในการประชุม ก.ค.ศ.จึงมีมติเห็นชอบ ร่างบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ

ซึ่งมีผลให้เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 แต่ต้องรอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.จะต้องไปยกร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับใหม่เสร็จก่อน ซึ่งบัญชีนี้จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปวันที่ 1 เมษายน 2552 เหมือนกับข้ารากชารพลเรือนหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการยกร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ แต่ในระหว่างที่ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ คงไม่สามารถใช้บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลมได้ เนื่องจาก ศธ.มีพ.ร.บ.เงินเดือนฯ เพื่อใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

สำหรับร่างบัญชีเงินเดือนฯ มีอัตราดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท คศ.2 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท คศ.3 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท คศ.4 ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท คศ.5 ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท

ส่วนร่างบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะฯ จำแนกเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษารวมถึงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ.กำหนด มีอัตรา ดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท โดยในส่วนของวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นการขยายเพดานจาก 13,000 บาท เป็น 15,600 บาท

3 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ควรมีเงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้วย โดยเฉพาะรองฯชำนาญการ (3,500) และควรมีลู่เงินเดือนสำหรับฝ่ายบริหารแยกจากครู

piriya กล่าวว่า...

ผู้บริหารระดับสูง ได้ยินเสียงไหมครับ

http://www.champ108.com

http://www.seal2thai.org

http://www.homeindream.com

http://www.saweedas.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วอย่างนี้ครูldจะได้ไหมครับ ก็เป็นครูเหมือนกันสอนเด็กld เงินเดือนก้น้อยไม่เห้นใจกันบ้างเลย

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ