27 พฤษภาคม 2552

เรียนฟรี 15 ปี !!

นโยบายรัฐบาลต้องการจัดการเรียนการศึกษาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย และปวช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อช่วยหาแนวทางทำให้การจัดสรรตำราและอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำแนวทางไปประกอบการพิจารณา นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้จัดทำเป็นคูปองเพื่อการศึกษา เป็นการคืนอำนาจให้ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บอกว่าต้องการอะไร ไม่ใช่จัดสรรไปจากส่วนกลาง โดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับคูปองเพื่อนำไปแลกอุปกรณ์การเรียน อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้แจกหนังสือครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพราะจะเป็นการดึงเด็กเข้าห้องเรียน ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน อีกทั้งไม่ควรพิมพ์หนังสือที่จะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ในอีก 1-2 ปี เพราะจะทำให้เสียงบประมาณถึง 100 ล้านบาท พร้อมกันนี้ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์การเรียนให้ดี เพื่อป้องกันการทุจริต นายวรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรมช.ศึกษาฯ กล่าวว่า ขอให้มีการทำความเข้าใจกับสังคมในการใช้จ่ายด้านต่างๆ และให้พิจารณาการกระจายงบประมาณเท่ากันทั่วประเทศ เพราะคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ต่างๆ จะไม่เท่ากัน ให้แบ่งงบประมาณในเมืองให้ชนบทมากกว่า ทั้งนี้ไม่อยากเห็นการทุจริตซ้ำซากเหมือนกรณีโครงการดื่มนมฟรี อีกทั้งรัฐบาลควรดูแลครอบคลุมถึงโรงเรียนสงเคราะห์ และโรงเรียนพระสงฆ์ด้วย นายสุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการแสดงน้ำใจของคนที่มีอยู่แล้วสละสิทธิ์ให้คนที่ด้อยกว่า ทั้งนี้เห็นด้วยกับการใช้คูปอง แต่ควรระวังว่าจะเกิดตลาดมืด และการตกเขียว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งสพฐ.จะสรุปความคิดเห็นเสนอรมว.ศึกษาฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 2 ก.พ.นี้

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 30 มกราคม 2552

ในที่สุดก็โกงจนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ