14 กันยายน 2555

อีกบทบาทหนึ่ง กับการเป็นอาจารย์พิเศษครั้งแรก

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ได้มอบหมายให้ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง ไปให้บริการทางวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕ / ๙๐๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนในรายวิชา IS363 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 12.30 - 16.30 น.

   เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นบ้าง แต่พอรู้ว่าน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยอบรมเมื่อครั้งก่อน อีกทั้งยังขยัน และนิสัยน่ารักทุกคน เลยสบายใจหน่อย

หนังสือเชิญ
 
   ต้องขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล และขอบคุณน้องๆ ที่น่ารักทุกคนนะครับ ที่ี่ร่วมมือร่วมใจกัน พบกันอีกครั้ง วันศุกร์หน้านะครับ วันศุกร์หน้าสอบ เก็บคะแนน 20 คะแนน นะครับ


ให้กำลังใจครูบ้านนอกด้วยนะจ๊ะ ... ขอบคุณจ้า
...............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ