21 มิถุนายน 2555

ผลงานดีเด่นที่สามารถนำไปขอวิทยฐานะ


   หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า หากครูสามารถทำให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านใดด้านหนึ่ง ก็สามารถขอวิทยฐานะได้เลย โดยไม่ต้องทำผลงาน
   ตอนแรก ผมก็ว่างงๆ ผลงานของครู ก็คือผลสัมฤทธิ์ของเด็กมิใช่หรือ หนักกว่านั้น แอบไปได้ยินบางคนนั่งคุยกันในร้าน se-ed ว่า ติวเด็กที่เก่งๆเยอะๆ ส่งเข้าประกวด ผมก็แอบคิดในใจ แล้วเด็กคนอื่นละ คุณจะทิ้งเค้าไว้เพราะเค้าไม่สร้างประโยชน์ได้อย่างนั้นหรือ (เชื่อว่า ครูแบบที่คุยกันคงจะมีน้อยมาก ถ้าเทียบกับพี่น้องครูมืออาชีพที่มีมากมายในเมืองไทยขณะนี้)

   บ่นตามประสาครูอีกแล้วนะ ครูแชมป์!!!

   ผมลองไปหาดูครับ ว่ามีรายการใดบ้างนะครับ มีอะไร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ http://www.facebook.com/atphitsanulok นะครับ

   นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า 

   จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 48 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
 2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 
 3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
 5. โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"
 6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
 7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" 
 11. ครูภาษาไทยดีเด่น 
 12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
 13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน 
 14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
 15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) 
 16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 17. ครูภูมิปัญญาไทย 
 18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
 19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 
 20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น 
 21. ครูผู้สอนดีเด่น 
 22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
 23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
 24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 
 25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 
 29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
 31. รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"
 32. รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
 33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
 34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
 35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ 
 36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
 37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
 38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
 39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
 40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
 41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
 42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
 43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
 44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
 45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
 47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
 48. รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
 49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
 50. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
 51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
 52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
 53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
 55. รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)


  ...............................
  วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ