02 มิถุนายน 2555

วิทยากรกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิตพิบูลสงคราม รุ่น 2

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ได้มอบหมายให้ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง ไปบริการทางวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ 0538 / ว909 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิึกภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 กิจกรรม "ก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม" รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ


น้องใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม


ท่านรองอธิการบดี ประธานเปิดงาน


รองคณบดี ให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่

ถึงคิวบอกเล่ากิจกรรมที่เคยทำเมื่อครั้งยังเรียน ป.ตรี


โชว์แฟ้มสมัยเรียน

น้องๆรับพรจาก อ.บอม


 ... ราชภัฏ... คนของพระราชา  ... ข้าของแผ่นดิน 

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก  เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ