26 กุมภาพันธ์ 2554

งัด พ.ร.บ.ระเบียบครู 46 เอาผิดครูแอบกวดวิชา

งัด พ.ร.บ.ระเบียบครู 46 เอาผิดครูแอบกวดวิชา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)ครั้งที่ 2/2554 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางควบคุมโรงเรียนกวดวิชาไม่ให้มีการดำเนินการใน ลักษณะแสวงหากำไรจนเกินควร ซึ่งเห็นว่าโรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งขึ้นก่อน พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ตามที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ยื่นขออนุญาต โดยจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบและกำหนดหลักเกณฑ์การ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งให้กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ส่วนโรงเรียนกวดวิชา ที่ตั้งตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550ในการอนุญาตหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ20ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูจะเก็บในอัตราที่สูงกว่าการเรียน การสอนโดยใช้สื่อผสม หากใช้สื่อเป็นเครื่องมือการสอนให้เก็บในราคาต่ำสุด ซึ่งโรงเรียนนอกระบบทุกขนาดทุกประเภท จะต้องเสนอรายงานแสดงกิจการงบประมาณการเงินต่อผู้อนุญาตเป็นประจำทุกปี และให้ติดประกาศใบอนุญาตการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา/หลักเกณฑ์การกำหนดค่า ธรรม เนียมการศึกษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้สช.จะต้องตรวจติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนกวดวิชาให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน ก็ให้ สพฐ.และคุรุสภาตรวจสอบและดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียนให้เต็มตามหลักสูตร เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนกวดวิชา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่ามีความผิดทางวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และผิดจรรยาบรรณ ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ