31 มีนาคม 2555

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

   ในชีวิตของคนๆหนึ่ง ย่อมแสวงหาความก้าวหน้าและความสำเร็จ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง แต่ที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือ การได้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจัดเก็บเอกสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งที่ข้าราชการ ผู้เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินพึงกระทำ

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูคือ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ซึ่งทางคุรุสภา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น จำได้ว่าช่วงนั้นโรงเรียนของผมได้ประสบอุทกภัย และก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่โรงเรียนกับท่านผู้อำนวยการด้วยการเสี่ยงขับรถลุยน้ำเข้าไป จึงทำให้ได้ทราบข่าวการประกวดครั้งนี้ เลยนำข้อมูลประวัติและผลงาน (ซึ่งได้จัดทำไว้แล้ว) ส่งเข้าร่วมประกวด ในการนี้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.เฉลิม  มีมาก ที่ขับรถนำข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารของท่านนำมาให้ถึงที่บ้าน นั่นรางวัลแรกแห่งความภาคภูมิใจของปีนี้


   หลังจากนั้น ทางโรงเรียนก็ได้รับหนังสือราชการเลขที่ ศธ 04101/338 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ (ข้าราชการครูอยู่ที่ข้อ 1.3 ของหนังสือที่แนบดังกล่าว) และแบบกรอกข้อมูล ซึ่งให้ผู้จะส่งผลงานเข้าพิจารณาจะต้องทำข้อมูลจำนวน 15 เล่ม ส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 2555 ด้วยความโชคดีที่ได้จัดทำข้อมูลไว้พร้อมแล้ว จึงใช้เวลาในการจัดทำเพียง คืน และเอาไปเข้าเล่มในวันถัดไป


อ่านต่อฉบับสมบูรณ์ที่ รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น...............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ