10 พฤศจิกายน 2554

สพป. พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังน้ำลด

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยแบ่งออกเป็นสาย ซึ่งของโรงเรียนวักยางแขวนอู่เป็นสายที่ 3 มีท่านรองฯ นิคม เป็นหัวหน้าชุด

   การตรวจเยี่ยมมีการทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น ป. 1 - 3 พบว่า ผลเป็นที่หน้าพอใจ และยังได้สุ่มตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนอีกด้วย

   ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโบบายของ สพป.

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ