24 มิถุนายน 2554

กิจกรรมเดินรณรงค์ และวันสุนทรภู่

โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ทักษะความเป็นผู้นำ และการร่วมกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมให้ชุมชน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรมรวมด้วยกัน ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดของระยะเวลา แต่นักเรียนก็อยู่ร่วมกิจกรรมกันจนเสร็จสิ้น
กิจกรรมแรก เป็นการเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กิจกรรมที่สอง เดินรณรงค์ต้านไข้เลือดออก
กิจกรรมที่สาม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แม้จะมีหลายกิจกรรม แต่จำนวนนักเรียนที่มีไม่มาก ก็อาจจะทำให้ดูเหมือนขบวนสั้นเกินไป แต่ก็ไม่ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของเยาวชนที่ดี

ในช่วงบ่าย ก็มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการหลายอย่าง แต่ที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด คือการแสดงละคร สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและคณะครู
มีความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว ทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ ต้องเรียนรู้การให้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ