26 พฤษภาคม 2553

สมุดบันทึกความเป็นครูดี

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ไทยเข้มแข็ง) และได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเกี่ยวกับการดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความอนุเคราะห์ของชมรมพุทธศาสตร์สากล จึงได้แปลงไฟล์ดังกล่าวเป็นรูปแบบ PDF เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดดูรูปแบบได้ และหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความประสงค์จะแก้ไขรูปแบบของสมุดบันทึกความเป็นครูดดีกังกล่าว สามารถแจ้งกับโรงพิมพ์ให้ดำเนินการแก้จากซีดีต้นฉบับดังกล่าวได้

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มควบคุมฯ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทร 022802735 คลิกดูรายละเอียด

สมุดบันทึกความเป็นครูดี ตอนที่ 1
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news1/files/1973-4143.pdf

สมุดบันทึกความเป็นครูดี ตอนที่ 2
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news1/files/1973-1750.pdf

สมุดบันทึกความเป็นครูดี ตอนที่ 3
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news1/files/1973-2403.pdf

ที่มาของข้อมูล http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=1973&Key=news1


...................................

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักอาชีพครู ตลอดระยะเลา 17 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครูเต็มความสามารถ และเสียสละมาโดยตลอด ดิฉันภูใจที่เกิดมาเป็นครู

Unknown กล่าวว่า...

คิดว่า ครูว่างกันหนักหนาเนอะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบันทึกความดีควรที่จะบันทึกเป็นรายวันไป ไม่ใช่ให้มาบันทึกย้อนหลังเป็นเดือนๆ ใครจะไปจำได้ว่าทำอะไรมาบ้าง ครูไม่ได้มีเวลาว่างอะไรมากมายแล้วยิ่งครูที่อยู่โรงเรียนเล็กๆไม่ใช่ว่ามีหน้าที่สอนอย่างเดียว งานอื่นมีอีกเยอะแยะ

piriya กล่าวว่า...

อันนี้โดยส่วนตัวเห็นด้วยนะครับ เพราะแค่งานสอนแล้ว ครูยังมีงานพิเศษต่างๆนานา บางคนมองเพียงภาพครูบางส่วนที่มีศักยภาพมาก ถึงมีเวลาไปสอนพิเศษ แต่สำหรับครูโรงเรียนเล็กๆ ที่ขาดแคลนทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้สนับสนุนการศึกษาแล้ว งานย่อมมากมาย (สิ่งที่ต้องรายงาน เหมือนโรงเรียนใหญ่ๆเกือบทุกอย่าง จะต่างกันก็จำนวนเด็กเท่านั้นเอง)

ผมภูมิใจนะครับที่เพื่อนครู พี่น้องร่วมวิชาชีพเข้ามาในบล้อกนี้ แล้วร่วมแสดงความเห็นต่างๆ บางท่านก็ต่อต้านการเขียนบันทึกความดี (อันที่มีให้โหลดนี้) ซึ่งบางเขตพื้นที่(ขณะนั้น) ไม่ได้บังคับว่าใครจะส่ง แต่ผมมีโอกาสไปเห็นของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เค้าส่งมาเป็นมัดเลยครับ น่าจะร่วม 80 เล่มได้

ส่วนตัว ผมบันทึกการปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ระบุไปว่า วันนี้ทำอะไรบ้าง วันไหนไปอบรมประชุม ก็เพิ่มเข้าไป เอาไว้เวลาทำรายงาน หรือรวบรวมผลงาน มันจะเป็นหลักฐานชั้นดี ลองเขียนดูก็ได้นะครับ วันละ 1 นาทีครับ แล้วเราจะได้หลักฐานอย่างดี (ส่วนเรื่องบันทึกความดีที่เป็นเล่ม ก้แล้วแต่บุคคลครับ ว่าจะเขียนหรือไม่อย่างไรครับ)

ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบันทึกความดี ดิแนเห็นด้วยแต่ต้องเป็นรูปมธรรมกำกับติดตามคนทำดีอย่างจริงจังไม่ใช่ให้ทำก่อนวันที่จะส่งเท่านั้น อย่าว่าแต่ครูน้อยที่ทำการสอนมากในแต่ละวัน ทั้งงานอื่นที่รับผิดชอบ มีนโยบายไม่เว้นแต่ละวันต้องรายงานด่วนทั้นนั้น ยังต้องมาบันทึกความดีของเขาด้วยแต่ครุยังต้องบันทึกด้วยความเต็มใจ แต่คนที่จะมองว่าเขาทำจริงและทำให้เขามีกำลังใจ อยากให้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ยังกระท่อนกระแท่น ถ้าอย่างนั้นจะได้แต่ครูดีกระดาษ

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ