23 พฤษภาคม 2553

ขันธ์ห้า ในวันที่ร้อนมากๆ

วันนี้ได้พาเพื่อนไปทำพิธีหนึ่ง โดยแม่ชีที่เคารพ ทราบในภายหลังว่า ให้ทำขันธ์ห้า แต่ไม่ใช่แบบเดียวกับที่บรรดาคนมีองค์ คนที่จะเป็นร่างทรงทำ เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้จิตสามารถรับสื่อลี้ลับได้มากเกินไป

ก็เลยไปหาข้อมูลในเน็ตมาอฝากครับ

คำว่า ขันธ์ เป็นภาษาบาลีแปลว่า กอง
คำว่า ขันธ์ห้า เป็นภาษาธรรมะที่ชาววัดคุ้นเคย แปลว่า กองห้ากอง ประกอบด้วย รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ
กองทั้งห้ากองนี้ย่อเหลือ สองกอง คือ รูปขันธ์ กองรูป นามขันธ์ กองนาม
กองรูป ประกอบด้วยธาตุสี่ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม เส้นผมหนึ่งเส้น ขนตาหนึ่งเส้น เล็บหนึ่งชิ้น ฟันหนึ่งซี่ ล้วนมีธาตุทั้งสี่ประกอบกันเข้าอย่างครบถ้วน ได้สัดส่วนพอดี
กองนาม คือ จิต เรียกชื่อได้หลายชื่อตามหน้าที่ เมื่อทำหน้าที่ รู้สึก ชอบ ชัง เฉย เรียกว่า เวทนา เมื่อทำหน้าที่เก็บสิ่งที่ได้ประสบ ขณะนั้นๆ สามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยประสบมาในอดีตออกมาใช้งานได้ทันท่วงที เรียกว่า สัญญา ความจำได้ หมายรู้ เมื่อทำหน้าที่ปรุงแต่งเรื่องดีบ้าง เรื่องไม่ดีบ้าง กลางๆ ระหว่างดีและไม่ดีบ้าง เรียกว่า สังขาร


เอาเป็นว่าต้องประกอบด้วยปัญญานะครับ อะไรทำแล้วไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนก็สามารถเชื่อ หรือปฏิบัติได้ แต่ตัวผมคงไม่กล้ารับขันธ์ครับ กลัววววว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ