16 มกราคม 2553

วันครู

วันนี้เป็นวันครู
ใครๆก็อยากกลับไปไหว้ครู
อยากไปกอดครู
ไปกราบแทบเท้าครู

เพราะครูเป็นผู้สั่งสอน ฝึกฝนให้เราเป็นคนดี

ผมคิดถึงพี่คนหนึ่ง คือ พี่ "แสงดาว ศรัทธามั่น"

ท่านเป็นครูมาก่อน แต่ไม่ชอบกับระบบที่ไม่เป็นธรรม การฉ้อโกงจากคนบางคน ท่านเลยลาออกมาจากครู มาสู่เสน้ทางของนักต่อสู้ เส้นทางของนักเขียน ท่านก็เป็นครูเช่นเดียวกัน สอนให้ผู้รู้ว่า การเป็นนักเขียนที่ดี

ผมรู้ว่าการเป็นครูนั้นเหนี่อย
รู้ว่างานครูหนัก
รู้ว่าครูลำบาก

เพราะผมเป็นครู เป็นลูกครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ