03 ธันวาคม 2551

คำอธิษฐานเมื่อพบพระธุดงค์


ผมได้มีโอกาสเข้าคารวะฝากตัวกับพระอาจารย์สำลี วัดนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอนาผือ จังหวัดอุดรธานี

ด้วยบุญบารมีที่ได้สั่งสมร่วมกับท่าน อาจารย์สมศรี จินตนสนธิ (อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพราะท่านได้โทรศัพท์มาช่วนไปร่วมทำบุญในเช้าวันที่ 29 พ.ย. 51 เพื่อจุดมุ่งหมายจะไปพบหลวงปู่
ออกเดินทางประมาณ 17.20 น. พร้อมกับการซื้อพวงมาลัย และเครื่องถวายอื่นๆอีก
เมื่อไปถึงวัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ก็ได้เข้าร่วมทำวัตรเย็น และฟังธรรมจากพ่อแม่รูบาอาจารย์สายวัดป่า (ธรรมยุตินิกาย)
รุ่งเช้าวันที่ 30 พ.ย. 51 ตื่นตั้งแต่ ตี 4 เพื่อเตรียมตัวไปตักบาตรที่วัดป่าไทรงาม เพื่อสร้างบารมีให้กับตนเองท้งสิ้นครับ

ต้องกราบของพระคุณท่านอาจารย์สมศรี จินตนสนธิ มา ณ ที่แห่งนี้ครับ

คติธรรมของวัดนาหลวง

คำอธิษฐานจิต เพื่อได้พบพระธุดงค์
"ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิต มีชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกนี้ ให้ข้าพเจ้าได้พบโชคดี คือเนกขัมมะธรรม เนกขันมธรรมเหล่าใด ที่พ้นเวียนว่ายตายเกิดอันมีตัณหา มีวิญญาณอันสกปรก และมีกรรมอันโสโครก ข้าพเจ้าขอน้อมออกจากของชั่วร้ายเหล่านี้

ความมืด ความสงสัย ความเห็นผิดเหล่าใด ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้ข้าพเจ้าออกไปไกล ไปให้ห่าง ด้วยเนกขัมมะธรรมที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจิตไว้ดีแล้ว จงให้สำเร็จประโยชน์ ได้พบดวงแก้วทั้งสามดวง คือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ นี้ตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ เทอญ"
(พระมหาสำลี ธมฺมจาโร เมตตามอบให้เผยแพร่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ