22 สิงหาคม 2557

วิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง

วันนี้ ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งให้ทางครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการสอนวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นการอบรมตามตัวชี้วัดที่มีการทดลอง

ในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิก ในช่วงเช้า และได้ไปจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมวันพรุ่งนี้ ณ โรงเรียนจ่าการบุญในช่วงบ่าย   .......................................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ