10 มกราคม 2555

เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.)

   เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.) เป็นหลักฐานที่ใช้บันทึกผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ ของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีผู้รู้แนะนำว่า "เป็นเช่นเดียวกับหลักสูตร 44"

     ตามที่เคยได้นำมาลงไว้ที่ http://seal2thai.blogspot.com/2009/06/blog-post_13.html แล้วนั้น ครูแชมป์ขอเพิ่มเติมนะครับ ว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

     1 เอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
        1.1 ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ประเมินผลการเรียน การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์) โดยออกให้ระดับประถมศึกษา ภาคบังคับ และขั้นพื้นฐาน (มี 3 แบบ)
        1.2 ปพ.2 ประกาศนียบัตร (มี 2 แบบ)
        1.3 ปพ. 3 แบบรายงานผู้สำเร็จทางการศึกษา (มี 3 แบบ)

     2. เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษากำหนด (ปพ. 4 - 8) จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ บางแห่ง ก็ใช้ชื่อย่อของโรงเรียน มาแทนคำว่า ปพ. เช่น ยย. 5 เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ