23 กรกฎาคม 2554

วิทยากร "Social Network for Education" วันที่ 2

วันนี้เป็นวันที่สองที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง Social Network for Education ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์เพื่อการศึกษา Social Media ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๒๖๙.๐๕/๓๐๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔


สำหรับวันนี้ กิจกรรมและผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม ได้เริ่มมีการเผยแพร่ และทดลองทำสื่อประเภทหลักๆที่ต้องใช้งาน ดีใจ ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทยครับ.........................
พิริยะ  ตระกูลสว่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ