19 พฤษภาคม 2554

การประชุมครูอำเภอบางระกำ

วันนี้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ้ตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจ และการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ

เริ่มประชุมเวลาประมาณ 13.00 น.

โดยทาง สพป. มุ่งเน้นสร้างเด็กดี สร้างเด้กเก่ง

มีการนำนโยบายที่เคยปฏิบัติ และได้ยกเลิกไปนานแล้วกลับมาใช้ใหม่ อีกบางส่วนก็เป็นนโยบายใหม่

เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง

... การศึกษาก็ต้องดำเนินไปอีก...ยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ