30 เมษายน 2554

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง "การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง "การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา"

หมายเหตุ
ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในวันที่ 3 พ.ค. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://www.seal2thai.org/etc/feedback/540503a.htm

search อย่างเซียน หรือที่ใบงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ