12 เมษายน 2553

รู้ไว้ใช่ว่า : ฉลากบนผลไม้ (ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจริงเท็จแค่ไหน โปรดใชวิจารณญาน)


Conventional Fruit Labels - Four digits starting with
4

ฉลากผลไม้ทั่วไป - มีตัวเลขสี่หลัก ขึ้นต้นด้วย
4
เช่น
4xxxOrganic Fruit Labels - Five digits and starts with number

9


ฉลากผลไม้
Organic (ผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี) -
มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 9
เช่น
9xxxx
Genetically Modified Fruits (GMO) -Start with the digit
8


ฉลากผลไม้ GMO (ผลไม้ที่ปลูกโดยใช้พันธ์ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม)

-
มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 8
เช่น
8xxxxSo next time you go shopping, remember these critical numbers and know how to avoid purchasing inorganic and GMO fruits. Shop Safe :


This is good to know because stores aren't obligated to tell you if a fruit has been genetically modified .

ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อผลไม้ จำไว้ว่าตัวเลขสำคัญที่คุณควรรู้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการซื้อผลไม้ที่มีสารเคมีและผลไม้
GMO
So if you come across an apple in the store and it's label is 4922, it's a conventional apple grown with herbicides and harmful fertilizers.
ดังนั้น ถ้าคุณเห็นแอปเปิ้ล ที่มีรหัส
4922
แปลว่า แอปเปิ้ลนี้เป็นแอปเปิ้ลทั่วๆไป ที่ปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยปกติ
If it has a sticker 99222, it's organic and safe to eat.

ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส
99222
แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ปลูกโดยวิธีปลอดสารเคมี และปลอดภัย
If it says 89222, then do not buy!!!! It has been
genetically modified
(GMO).

ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส
89222
อย่าซื้อ!!!


แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม(GMO)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ