19 กันยายน 2556

สังสรรค์สานดวงใจ ผอ.เฉลิม มีมาก

เย็นวันที่ 19 กันยายน 2556
หลังจากที่ทางคณะครูและนักเรียนได้ทำพิธีมุฑิตาจิตที่โรงเรียนวัดยางแขวนอู่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะครูได้ร่วมกันจัดงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับท่านผู้อำนวยการของเรา

มาชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับ

^_^  https://www.facebook.com/atphitsanulok


   .......................................................................................

แสดงมุฑิตาจิต ผอ.เฉลิม มีมาก

วันนี้เป็นอีกหนึงวันที่บรรดาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ใจหาย เพราะผู้อำนวยการซึ่งถือว่าเป็นหลักชัยของโรงเรียนจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2556 นี้

ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต โดยใช้ชื่อว่า "43 ปี ที่ภาคภูมิ" เป็นการแสดงให้หลายๆคนได้ทราบว่า กว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ ท่านได้สร้างสมสิ่งใดมาบ้าง


^_^  https://www.facebook.com/atphitsanulok


   .......................................................................................

06 กันยายน 2556

วิทยากรการสืบค้นข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจุมล่า รุ่นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ได้มอบหมายให้ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นวิทยากรหัวข้อ การสืบค้นข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจุมล่า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหนังสือที่ ศธ 0538.9 / 310 ลว.23 ส.ค. 2556

โดยรุ่นที่ 2 มีการอบรมระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.ย. 2556 ณ สำนักวิทยบริการ และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


^_^  https://www.facebook.com/atphitsanulok


   .......................................................................................

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ