09 ตุลาคม 2557

กรมธรรม์ประกันชีวิตในพิษณุโลก มาแล้ว

วันนี้ไปรับกรมธรรม์ประกันชีวิตในพิษณุโลกมาแล้ว

เราจะต้องเอามาอ่าน เอามาดู และวิเคราะห์ให้ดีว่า ตรงกับที่ตัวแทนบอกเราตอนต้นหรือไม่ อย่าเพิ่งเซ็นต์ชื่อลงในหลักฐานใดใดนะครับ

ที่สำคัญ ก่อนซื้อประกันชีวิต ควรเก็บหลักฐานขอเสนอต่างๆเอาไว้ตรวจสอบ จดรายละเอียด และสอบถามตัวแทนให้ดีนะครับ

ขอบคุณครับ
   .......................................................................................08 ตุลาคม 2557

แข่งกีฬาสีวันที่สอง แข่งกู้ภัย

วันนี้วันที่สองของการแข่งขันแล้ว

ตอนแรกมีคิวจะแข่งกีฬาอนุบาล แต่เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนนำลูกหลานไปกรุงเทพกัน เลยตัดย่อกิจกรรมขึ้นมา

วันนี้มีการแข่งกู้ภัยวิบาก (เดิมตั้งชื่อไตรกีฬา) เป็นการนำเรื่องของว่ายน้ำ พายเรือ ขนผู้ป่วย ดับเพลิง คิดเลข ท่องอาขยาน เอายางไปครอบวัตถุต้องสงสัย

เดี๋ยวมาติดตามดูรูปกันนะครับ   .......................................................................................07 ตุลาคม 2557

แข่งกีฬาสีวันแรก

วันนี้โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ แข่งกีฬาสีวันแรก

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ก็ต้องจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ยังไง ติดตามกันนะครับ   .......................................................................................06 กันยายน 2557

อบรมทางไกล "ไกลกังวล"

วันนี้ได้มาอบรมการจัดเตรียม และการใช้งานการอบรมทางไกล ผ่านระบบทางไกล "ไกลกังวล" โดยได้อบรมร่วมกันกับคณะครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ณ ห้องวิชาการ

ในช่วงเช้าได้รับฟังการถ่ายทอดทางไกล ส่วนในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมตามใบงาน

23 สิงหาคม 2557

วิทยากรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ป.1

วันนี้ ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งให้ทางครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการสอนวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นการอบรมตามตัวชี้วัดที่มีการทดลอง

ในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งได้รับความสนุก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู 140 ท่าน

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ   .......................................................................................
22 สิงหาคม 2557

วิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง

วันนี้ ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งให้ทางครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการสอนวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นการอบรมตามตัวชี้วัดที่มีการทดลอง

ในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิก ในช่วงเช้า และได้ไปจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมวันพรุ่งนี้ ณ โรงเรียนจ่าการบุญในช่วงบ่าย   .......................................................................................16 สิงหาคม 2557

อบรม inspring science ปี 3

วันนี้ ได้ไปร่วมกิจกรรมอบรม ตามโครงการ Inspring Science ปี 3

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ คณะครูที่เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ   .......................................................................................11 สิงหาคม 2557

คุณพัศพงษ์ วิจิตรพงษ์ และคณะ มาเยี่ยมโรงเรียน

วันนี้ คุณพัศพงษ์  วิจิตรพงษ์ และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อจอมอนิเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมถึงเครื่องเล่น DVD ของน้องๆอนุบาลอีกด้วย

ทางโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ขอขอบพระคุณครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ