15 กุมภาพันธ์ 2555

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจสอบจุดเน้นของเขตพื้นที่

   วันนี้ ทางโรงเรียนได้รับการเยี่ยมจากอาจารย์ยุทธศิลป์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

   ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ตรวจสอบกิจกรรมของทางโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติตามจุดเน้นของ เขตฯ ซึ่งก็เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

   อาจารย์ยุทธศิลป์เริ่มจากการตรวจสอบการแจ้งเตือนการสอบ o-net และ las (NT) ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 27 - 29 ก.พ. และ 8 - 9 มี.ค. ตามลำดับ

   ทางโรงเรียนก็ได้ตอบข้อซักถามถึงกิจกรรมต่างๆ ตามข้อที่ได้ปฏิบัติจริง และก็ได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร้อมสู่การประเมิน และการเตรียมสอบ

   ซึ่งก็ได้ข้อคิดจากทาง ศน. ว่า "ที่ไหนๆ ก็มีเด็กที่ไม่เอาอะไรเหมือนกัน ไม่ว่าในเมืองหรือบ้านนอก ถ้าทำสุดความสามารถแล้ว ก็ต้องปล่อยไป"
...............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ