03 พฤศจิกายน 2554

น้ำท่วม วิชาการหด

เรียนพระแม่คงคา

     จากการท่วมของพระแม่คงคา โรงเรียนของลูกสอนไม่ทัน และไม่มุ่งเน้นการแข่งขันทางวิชาการ จึงส่งรายการแข่งขันระดับประถมเพียงรายการเดียว ลูกขอกราบพระแม่คงคา โปรดแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าประเมินโรงเรียนลูกด้วยว่า สาเหตุที่คุณภาพทางการศึกษาขาดช่วง เพราะมีสิ่งเร้าภายนอก ทำให้ผลการแข่งขันด้านต่างๆ (อาจรวมถึงผลสัมฤทธิ์) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

     เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ คณะครู จะดำเนินการอัดความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มกำลัง หากมาพบครูนอนหลับหมดแรง อย่าได้ตำหนิตำเตียน ปกติก็สอน 23 ใน 30 ชม. นี่ยังเพิ่มคาบท้ายและวันเสาร์อีก...

     หากเป็นไปได้ ขอแบนเนอร์บำรุงหน่อยนะ หน้าเหี่ยวแล้ว ลูกจะไปสมัครเล่นหนัง พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุเคราะห์

ครูแชมป์

...............................
วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย     สอนพิเศษพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ