14 กันยายน 2553

การแสดงละครของนักเรียน ม.2

หลังจากที่ให้โจทย์ไปว่า ให้แสดงละครเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้เขียนบทเอง กำหนดตัวแสดงเอง กำกับการแสดงเอง และรู้ปัญหาว่า มีนักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับเพื่อน

แม้ระยะเวลาที่ให้ซ้อมจะน้อย แต่ผลที่ออกมา ผมว่าน่าพอใจ ที่สำคัญ ผมได้สร้างผู้นำ และผู้ตามที่ดีขึ้นมาในสังคมเล็กๆ จำนวน 19 คน นี้ขึ้นมาบางแล้ว

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากดู MV ของพวกพี่ๆ
ให้ดูได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ